Jag fortsätter att prata om JULENS FAROR och att det utöver alla de förebyggande insatserna ni redan gör, också är viktigt att vara lite extra uppmärksam på djurens allmäntillstånd. Det är dessutom viktigt att alla familjemedlemmar och gäster i huset vet vad som är giftigt för familjens hundar och katter.

JULVÄXTER EN FARA: JULROSOR är kanske den mest giftiga julblomman vi har inne. De är så pass farliga att djuren kan avlida om de får i sig av dessa växter. När det gäller LILJEVÄXTERNA så är alla farliga och katterna är dessutom extra känsliga. En katt som har ätit av dessa växter kan få akuta njurskador. JULSTJÄRNOR och JULKAKTUSAR kan ge kräkningar och irritation i luftvägarna. Och så har vi den vackra AMARYLLISen som är lite mindre giftig samt HYACINTERNA vars lökar man ska vara lite extra observant med.

För många är julblommorna det finaste julpyntet och jag vill inte skrämmas men håll bara koll och placera växterna i en höjd så att djuren inte kommer åt dem.

RUSSIN EN FARA: Det är inte helt klarlagt vad det är som är så farligt i russinen och vindruvorna, men man misstänker att det har att göra med en syra som heter Tartarsyra. Detta gör att det är omöjligt att veta om djuret blir förgiftat eller inte efter att ha fått i sig av russinen/druvorna. Vid förgiftning skadas njurarna så pass allvarligt att det kan leda till njursvikt. Vanliga symtom vid förgiftning är kräkning, diarré, vinglighet, törst, buksmärta och slöhet.

LEVANDE LJUS EN FARA: Idag tänder vi det fjärde adventsljuset. Hur mysigt är inte det! Tänk bara på var ljusen står och lämna dem inte obevakade.