och en hållbar djursjukvård. Det är svårt att låta bli att jobba 😉och viktigt att hålla sig uppdaterad i debatten tycker jag. Därför tog jag en paus ifrån semestern hos käraste syster på Gotland, tog mig till Almedalen och passade på att lyssna in på Agrias arrangerade panelsamtal om ”En hållbar djursjukvård – är det möjligt?”

Så här uppfattade jag Panelens svar på frågan: @Emma Nohrén (MP) ville se en bättre grundstomme för veterinärbranchen i hela landet samtidigt som hon framförde hur tacksam hon är för alla veterinärer som finns där ute när man behöver dem. @Adam Reuterskiöld (M) hade som lösning att det måste bli enklare att komma in på veterinärutbildningen samt att det skulle bli enklare för utländska veterinärer att verka i landet. Han ville även att Konkurrensverket skulle göra en översyn av branschen som sådan. @Karolina Lagerlund (VD HNS) ansåg att det viktigaste var att lösa den bristande tillgången på veterinärer och att alla djurägare måste kunna nå en veterinär inom rimlig tid tjugofyrasju. @Kees de Jong (VD SKK) konstaterade att vi har en icke fungerande marknad vilket måste få en ändring. @Sofia Skönnbrink (S), för henne var det viktigaste att vi har en fungerande ambulerande veternärvård tjugofyrasju, förbättring av arbetsförhållandena för veterinärerna samt att det görs en översyn av löneutvecklingen för veterinärerna så att veterinäryrket kan bli ett attraktivt yrke. @Magnus Oscarsson (KD) ser att det viktigaste är att Konkurrensverket gör en översyn av veterinärsituationen i hela landet. @Agnes Fabricius (VD Agriadjurförsäkring), för henne var det viktigaste att politikerna återskapar konsumentmakten.

Hela panelen menade även att en pristransparens från veterinärbranchens sida är en del av lösningen på problemet. Någon ville öppna upp för journalföring på engelska. Det tål att diskuteras tycker jag. När det redan är problematiskt med förståelsen, när jag använder specifik medicinsk terminologi, i förhållande till både djurägare och försäkringsbolag. Min största fråga efter detta panelsamtal är: VAR fanns representanterna från veterinärbranchen? VAR var de som dagligen sliter och arbetar inom djursjukvården? Var ingen av oss inbjuden att ge vår syn på saken. I all min ödmjukhet vill jag påstå att politiska översyner och utredningar är ett överspelat kapitel. Nu behövds action och det är vi som dagligen och nattligen står där med en förtvivlad djurägare och ett allvarligt sjukt djur som vet vilka action som behöver tas för att vi ska få en hållbar djursjukvård.

Det är också vi som kan svara på vad som ligger i det som allmänt omnämns som skenande kostnader för veterinärvården. Branschen består av staten (Distriktsveterinärerna), ett par stora aktörer med riskkapital i ryggen men också privatägda större djursjukhus, mindre privata kliniker samt flera enmansföretagare. Kom igen Agria! Skapa ett evenemang som kan komma till saken nästa gång! All heder åt Hundstallet som hade ett arrangemang om de skenande veterinärpriserna till vilket de bjudit in två representanter från veterinärbranchen, Sara Molin Veterinär och egen företagare samt Marlene Areskog, Veterinärmedicinsk chef på Evidensia. Tyvärr hade jag inte möjlighet att lyssna in men ser fram emot att läsa referat och hoppas på en vettig konstruktiv konklusion som kan leda framåt. Ha en fortsatt skön sommar! Och var rädda om era fyrfota vänner i värmen. De blir lätt överhettade!