Nu är tyvärr alla hembesökstider bokade. Nästa lediga hembesökstid är den 9 januari 2023. Dock finns det fortfarande ett par telefonkonsultationstider kvar! Behöver du akut hjälp i helgerna så kontakta något av de jouröppna djursjukhusen.